Pechado o prazo para facerse peñista de Preferencia Celeste.

Abriremos novamente prazo a comezos de Decembro